Bài 6: Ngân Sách và Sales – 2 Trong 4 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lượng Truy Cập

Ngân Sách và Sales – 2 Trong 4 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lượng Truy Cập.

Ngân sách marketing online (Sản Phẩm Giá Cao) bao gồm:

1 Tên Miền

2 Hosting

3 Công Cụ https://nhlong.vn/ladipage

4 Quảng Cáo Sales – Kỹ Năng Bán Hàng Cần Phải có 7 Bước Bán Hàng Telesales
Cho Dù Bạn Có Khách hàng Nhiều Đến Mức Độ Nào Thì Kỹ Năng Bán Hàng Kém Cũng Sẽ Mất Đi Chuyển Đổi Khách Hàng Thành Đơn Hàng

——————————————————————————————————————————-

Liên hệ

Fanpage : http://bimatkinhdoanhonline.club/fanpage

Nhóm zalo : http://bimatkinhdoanhonline.club/zalo

Số điện thoại (zalo) : 0766 866 698 (Khôi)

Câu hỏi